Om

Bladfors & Lööw stöttar företag och organisationer i att stegvis ta sitt hållbarhetsarbete framåt.

DET HÄR ÄR VI


Bladfors & Lööw har kunskaper om, och ett stort intresse för hållbarhet. Utöver detta finns ett engagemang för företagande och dess framgångs-faktorer. Att vi får kombinera våra intressen och genom detta bidra till en positiv samhällssutveckling ger oss drivkraft.


Bladfors & Lööw har sin bas i Luleå. Vi arbetar dock över hela Sverige då vi tillämpar ett digitalt arbetssätt, med exempelvis digitala mötesverktyg . Detta är en viktig del i vårt interna hållbarhetsarbete då vi minskar resandet.

Vi vill bidra till att skapa ett synsätt där hållbarhet och lönsamhet  inte  står i kontrast eller motsatsförhållande till varandra.

Bladfors & Lööw vänder sig till företag och organisationer som efterfrågar ett stöd i sitt hållbarhetsarbete. Våra kunder vill ta sitt hållbarhetsarbete stegvis framåt. Vi intriktar  oss särskilt mot mindre och medelstora företag som efterfrågar enkla verktyg och metoder för sitt hållbarhetsarbete.

SÅ HÄR ARBETAR VI

STEG 1


Förstå kundens utgångsläge och ambition

STEG 2


Ta fram nödvändiga fakta

STEG 3


Var kreativ tillsammans med kunden

STEG 4


Hjälp kunden att ta nästa steg

KOMPETENS & ERFARENHET


Bladfors & Lööw AB drivs av Hanna Bladfors Lööw som har erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom industri och universitetsundervisning.


Kursansvarig och lärare för hållbarhetskurser vid universitet  såsom Corporate Social Responsibility (CSR), Miljöledning, Företaget och miljökraven. Miljösamordnare. Projekt vid SSAB gällande hållbart inköp och riskklassificering av leverantörer. Även tidigare arbetat med utvecklingsprojekt av ledningssystem.HANNA BLADFORS LÖÖW

Grundare & Konsult